ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 77 ถ.ศรีสุข อาคารสหกรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร. 0-4224-3020 โทรสาร 0-4224-3581
เบอร์มือถือ : 0650865225
LineID : 0650865225 เว็บไซต์ : www.semaudoncoop.com